วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555

แนะนำตัวเอง

     ชื่อ นางสาวจุฬาพิชญ์ ขำเกิด ชื่อเล่น โม
การศึกษา
    อนุบาล โรงเรียนอำมาตพิธยานุสรณ์
    ประถมศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดมเหยงคณ์
    มัธยมศึกษา โรงเรียนศรีธรรมราชศึกษา
    ต่อนนี้กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครศรีธรรมราช ช้นปีที่5 สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาตร์
สีทีชอบ ม่วง ขาว ดำ
เกิดวันที่ 28/12/2532
ที่อยู่ปัจจุบัน 2/3 ม.4 ต.กำโลน อ.ลานสกา จ.นครศณีธรรมราช 80230